KFIO - initiativ med värdegrund för Sveriges välstånd och framtid

vi bryr oss om Sverige

KFIO är en registrerad ideel förening vars syfte är att främja politik och initiativ som grundar sig på sunda värderingar vilket bidrager till Sveriges välstånd och framtid.       

Sverige har ett värdefullt arv och en historia baserad på kristna värderingar. Dessa värden är grunden till vårt välstånd och vårt inflytande på världspolitiken och vårt humanitära stöd till förtryckta.

Många svenska medborgare är bekymrade över samhället idag och  för den  sekularisering som snabbt tilltar inom moral och familjevärderingar. 

KFIO är opolitiskt  engagerande - den är inte underkastad eller bunden till något politiskt parti, och styrs inte av själviska motiv - föreningen verkar helt för hela nationens bästa.